Gunnars tillfälliga förskola

I november 2020 öppnas en tillfällig förskola

Förskolan ligger centralt belägen på Kålsängsgränd 9C.  Den kommer att vara öppen under perioden november 2020 - juni 2021.

Förskolan kommer att erbjuda en verksamhet med fokus på trygghet och lustfyllt lärande, där barnens kreativitet och lek får stort utrymme.

Öppettider 7-17:30

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gunnars tillfälliga förskola