Om vårförskola

På våren blir många förskolor fullsatta redan i januari, i de områden som har högst söktryck.
För att kunna erbjuda platser till alla barn inom (laglig tid) 4 månader öppnas temporära förskolor så kallade vårförskolor eller tillfälliga förskolor.
Att ha en temporär plats innebär att den upphör i juli och ny plats måste sökas.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om vårförskola